Stichting Vrienden

Molen “De Windlust” is eigendom van de Stichting Vrienden van de Wateringse Molen. De stichting is opgericht op 31-12-1968 en heeft als belangrijkste doelen:

  • De instandhouding van de molen
  • Het laten draaien van de molen
  • Het publiek (waaronder met name ook begrepen de jeugd) de gelegenheid bieden om de molen te bezoeken.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven vrijwillige, onbezoldigde leden, te weten:

  • Dhr. A. Verrijp (voorzitter)
  • Dhr. P.H.M. Vijverberg (secretaris)
  • Dhr. M.E.L. Groenewegen (penningmeester)
  • Mevr. M. van der Voort-Verhoeven
  • Mevr. M. Andringa
  • Dhr. B. Gardien

Postadres

Willem III Straat 23
2291 TL Wateringen
email: peter.vijverberg@caiway.nl

Factuuradres

Violierstraat 5
2292 DN Wateringen
email: marc@gways.nl