Algemeen Verslag molen Windlust 2021

Omwentelingen en draaipremie

De molen heeft in 2021 regelmatig gedraaid. Het aantal omwentelingen in 2021 is 226.612 Dit heeft een draai-premie van €545,- opgeleverd.

Molenmakerswerk

Er is geen molenmakerswerk dit jaar verricht, wel is de offerte opgesteld voor het groot onderhoud wat in 2022 moet worden uitgevoerd: compleet schilderwerk, roeden doorhalen, houtwerk herstel en roeketting bevestiging.

Zelfstandig onderhoud

Het volgende onderhoud is door de molenaars zelfstandig opgepakt:

 • Kerstster lichtslang vervangen.
 • Vlaggenmast touw vervangen.
 • Algemeen regulier onderhoud.

Maalgoed

Er is 8.000 kg tarwe gemalen voor bakker Roodenrijs.

Ontvangen giften en energiekosten

De electriciteitskosten voor de molen in 2021 bedraagt € 925,20 De waterkosten bedragen € 2,82 De fooienpot heeft in 2021 ongeveer € 2,10 opgeleverd.

Bijzondere dagen en draaidagen 2021

 • 15-22 februari, de flag van Rooderijs ivm actieweek molenbrood.
 • 27 april, is de Nederlandse vlag gehesen voor koningsdag.
 • 5 mei, is de Nederlandse vlag gehesen voor bevrijdingsdag.
 • 29-5 mei/juni, de flag van Rooderijs ivm actieweek molenbrood.
 • 11 september was het open monumentendag en zijn er 201 bezoekers geweest op de molen.
 • 27 oktober, laatste draaidag van molenaar Peter van Sloten.
 • 30 oktober, laatste draaidag van molenaar George Middendorp.

Molenaars

De volgende molenaars hebben de molen in 2021 gedraaid::

 • George Middendorp.
 • Peter van Sloten.
 • Wim Rotteveel.
 • Marcel Daniels uit Nootdorp volgt de opleiding tot molenaar.
 • Bram Wildenberg uit Kwintsheul volgt de opleiding tot molenaar.
 • Judith Wildenberg uit Kwintsheul volgt de opleiding tot molenaar.

Tot zover het jaarverslag over 2021.

De molenaars.